justinvkyl703blog

A BCZ Site

Boşanma Avukatı

No Comments »

December 22nd, 2015 Posted 11:09 pm

Boşanma Avukatı
Boşanma Davası Nasıl Açılır?
İyi bir boşanma avukatı duygularınızı farketmelidir. Boşanma davası süreci zordur. Bu nedenle dava süresince size yardımcı olacak bir boşanma uzmanı avukat bulmanız ön şarttır. Öyleyse uzman bir ankara boşanma avukatını ne şekilde bulabilirsiniz? Bununla birlikle duruşmanız çekişmeli mi ya da anlaşmalı mı olacak?
Aynı zamanda boşanma davası nasıl açılır ona da değinelim. Boşanma davası iki şekilde açılabilir. Eğer eşler evliliği sonlandırma hususunda anlaşırsa aile hakimine müracaat etmeleri halinde anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için birlikteliğin minimum bir yıl devam etmiş olmasıgereklidir. Eğer evlilik bir seneden kısa devam etmiş ise eşler anlaşmalı şekilde ayrılmak için müracaat edemezler. Bu halde çekişmeli tarzda başvuruda bulunmak zorundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliğe son vermek için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma protokolü vermeleri zorunludur. Bu anlaşma metninin bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması faydalı olacaktır. Bunun ardından taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli tarzda boşanmak için bir boşanma sebebine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma gerekçesinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gerekir. Ayrıca evliliği bitirme sebebinin ispatlanması gerekmektedir. Boşanma davalarında davacı taraf iddialarını her çeşit delille ispatlayabilir. Örnek vermek gerekirse resimler delil olarak kullanılabilir. Çekişmeli ayrılma davası fazlaca uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir avukattan yardım istenmelidir.

Boşanma Avukatı kelimesi asla beynimize iyi fikirler getirmez. Bunun nedeni tecrübelerimiz olabilir mi? Boşanma Avukatlarının bir çoğu toplumumuzu iyileştirmek sebebiyle seçmemiştir avukatlığı. Bir çok avukat , avukatlık yapmaya para etkisiyle başlamıştır. Bundan dolayı Ankarada boşanma avukatınızı seçerken çok iyi araştırmalısınız.
Bir çok boşanma avukatı var. Doğru boşanma avukatını hangi şekilde seçeceğim?
Boşanma avukatı bulurken en iyi çözüm tavsiyelerdir. Diğer bir seçenek ise googledan iyi bir araştırma yapmaktır. Eğer bu şekilde boşanma avukatınıza karar verecekseniz bulduğunuz avukatı öven siteler de aynı şekilde bulacaksınızdır.

Boşanma davasında bilinmesi lazım gelen noktalar. Öncelikle boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve evlilik birliği bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde sonuçlanmakta hem de tarafları aile mahkemesine delil sunma yükünden Bu yazının kaynağı kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu durumda davanın çekişmeli biçimde açılması gereklidir. Tarafların mahkemeye başvururken boşanma davası avukatı tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan yardım alınması davanın oldukça kısa sürede sonuna ulaşmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanç bulunmaktadır. Gerçekte boşanma davasını kimin açtığının bir önemi yoktur. Bu sebeple boşanma konusunda kararlı olan eşin davayı açması gerekir. Açılacak olan boşanma davasının başarılı şekilde sonuçlanması için boşanma davasını açan tarafın davasını ispat etmesi gereklidir. Eğer {dava açan|boşanma davası açan|boşanmak için dava açan taraf davasını {kanıtlayamazsa|ispatlamazsa|ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilecektir. Eşler boşanmanın yanında yoksulluk nafakası, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için tedbir nafakası isteme hakkına sahiptirler. Eşler boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş mülkleri mevcut ise mal paylaşımı davası açma hakları vardır. Bu tarz davalarda vekalet ücreti değişiklik gösterir. Boşanma davasında uzman olan bir hukukçu haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu husus uzman boşanma avukatı ile boşanma davası açacak olan kişi mutabakat ile belirlenecektir. Barolar Birliği tarifesinin üzerinde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenir. Boşanma davası bir hayli uzun sürede sonuçlanan davalardır. Bir boşanma davasının bitmesi genellikle bir sene sürmektedir. Bu zamanı minimuma indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Bu şekilde eşler hak yoksunluğuna uğrama ihtimalinde de kurtulmuş olurlar.

Posted in Journal

Bilişim Suçları Tavsiye Avukat

No Comments »

December 20th, 2015 Posted 1:18 pm

Ankarada Bilişim Suçları

Bilişim alanında suçlar nelerdir? Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir hareketin suç niteliğinde olması için yasada düzenlenmiş olması zorunludur. Yasada düzenlenmemiş olan bir davranıştan dolayı kişiler cezaya çarptırılamaz. Bu söylenenler ışığında, internet üzerinden kumar oynamak için yer sağlamak Ceza Kanunu’nda bilişim suçu olarak düzenlenmiştir.

Sanal ortamda işlenen suçlar tablet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim şuçu işleyenlerin belirlenmesi özel çaba gerektirir. Bu sebeple şüphelilerin bu Bu Web Sitesini ziyaret edin konuda uzman kolluk güçleri tarafından soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele maksadıyla kurulmuş savcılık mevcuttur. Dolayısıyla Ankara ilinde şüphelilere ulaşmak daha hızlı olur. Faillerin bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu evrede bilişim avukatlarının önemi çok fazladır. Alanında tecrübeli bir hukukçu kovuşturmanın bu sürecinde arzu ettiğiniz kararı almanızda çok fazla katkısı olabilir.

Posted in Journal

Bilişim Avukatı Ankara

No Comments »

December 10th, 2015 Posted 4:54 pm

Sanal suçlar nelerdir? Çağımızda en çok karşılaşılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir hareketin suç niteliğinde olması için Türk Ceza Kanun’da düzenlenmesi gereklidir. Mevzuatta düzenlenmemiş olan bir eylemden dolayı insanlar cezaya çarptırılamaz. Bu doğrultuda, bilişim sisteminde bulunan verileri değiştirmek TCK’da internet suçu olarak tanımlanmaktadır.

İnternet üzerinden işlenen suçlar tablet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin bulunması zordur. Dolayısıyla suç işleyenlerin bu alanda bilgili savcı tarafından soruşturulması lüzumludur. Ankarada siber suçlarla mücadele gayesiyle oluşturulmuş kolluk güçleri vardır. Böylece Ankara vilayetinde suç işleyenlere ulaşmak daha kısa zaman alır. Şüphelilerin bulunmasından sonra mahkeme evresine gelinir. Bu aşamada bilişim hukuku avukatlarının rolü fazladır. Alanında uzman bir hukukçu yargılamanın bu aşamasında istediğiniz neticeyi almanızda çok fazla yardımı olabilir.
hukukçuluk kolay olmayan bir iştir. Zira avukatlık mesleği icra edenler sadece müvekkiliyle uğraşmaz ayrıca ceza infaz memuruyla muhatap olabilmektedir. Bu nedenle başarılı bir avukat olmak için birey sosyolojisinden anlamak lüzumludur. Bütün bunlara ek olarak hukukçu olabilmek için ikna yeteneğinizin bulunması lazımdır. Uzman bir hukukçu olmanın öteki şartı da çalışkan olmaktır. Hukukun bir çok farklı türü mevcuttur. Avukatlar ceza dalında dava kabul edebilirler. Lakin hukukçular yalnızca bir hukuk dalında iş almak zorunda değildirler. Hukukçular her çeşit davalara girebilme yetkisine haizdir. Bazı avukatlar bilişim alanında çalışmaktadır. Bu avukatlara miras avukatı denmektedir.
Bir tek çekişmeli boşanma davalarıyla alakalı olan avukatlara boşanma avukatı denir. Bu avukatlar yalnızca çekişmeli boşanma davaları alırlar. Bunun yanında mal paylaşımı Bakın ne buldum davasına bakabilmektedirler. Çekişmeli boşanma davaları terk sebebine dayalı olarak açılabilir. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılacak davalarda sürekli kavga etme nedenine dayanılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları çok uzun süren davalardır. Boşanmanın daha kısa sürede sonuçlanma için mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile anlaşılmalıdır. Bu şekilde boşanma davalarınız vakit kaybı yaşamadan sonuna ulaşacaktır.

Posted in Journal

Hello world!

1 Comment »

December 10th, 2015 Posted 4:53 pm

Welcome to BCZ. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Posted in Journal